II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia

II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia

Warszawa
23-24 października 2020

Film

 

Fotorelacja "od kuchni"

O Konferencji

Szanowni Państwo,

wiele chorób infekcyjnych nadal stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, czego dowodem jest obecna pandemia COVID-19. Zakażenie to jest wyzwaniem nie tylko dla infekcjologów, ale także dla lekarzy innych specjalności, którzy leczą i otaczają opieką chorych na choroby przewlekłe.


Nadal jednak musimy liczyć się również z występowaniem znanych już zakażeń, które stanowią problem w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, często też wikłając lub zmieniając przebieg schorzeń współistniejących, w tym zapalnych chorób reumatycznych i chorób układu krwiotwórczego. W świetle dostępnych terapii w tych dziedzinach medycyny, które ingerują w układ immunologiczny, ryzyko reaktywacji lub nowych zakażeń jest istotne dla stanu zdrowia pacjenta.


Pierwsze Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne „Choroby zakaźne i reumatologia”, zorganizowane w listopadzie ubiegłego roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem, co potwierdza potrzebę kontynuowania tego typu spotkań.


W patogenezie wielu chorób reumatycznych biorą udział czynniki infekcyjne, a leczenie chorych ze współistniejącymi zakażeniami jest często ograniczone. Coraz większa jest także wiedza na temat znaczenia drobnoustrojów w rozwoju chorób hematologicznych, czego najlepszym dowodem jest związek pomiędzy HCV i niektórymi chłoniakami. Jednocześnie stosowane obecnie leki dedykowane chorym o najcięższym przebiegu choroby zwiększają ryzyko powikłań infekcyjnych. Często też początkowe objawy infekcji mogą być bardzo podobne do pierwszych objawów zapalnych chorób reumatycznych, co wymaga dużej wiedzy zarówno ze strony reumatologów, jak i specjalistów chorób zakaźnych. W przypadku zaburzeń układu krwiotwórczego wyzwaniem jest natomiast różnicowanie pomiędzy przyczyną i skutkiem – czy infekcja nakłada się na chorobę stricte hematologiczną, czy też nieprawidłowości w obrazie krwi są tylko następstwem zakażenia. Chcielibyśmy, aby cykliczne spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Forum Edukacyjnego „Choroby zakaźne i reumatologia” pozwoliły na wymianę doświadczeń i najnowszej wiedzy w tym zakresie.


W tym roku, dzięki uprzejmości kolegów hematologów, proponujemy Państwu spotkanie trzech środowisk, a nasza Konferencja przyjmuje nazwę Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne „Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia”. Korzyści płynące z poszerzenia tematyki są nie do przecenienia, a udział znakomitych specjalistów lekarzy i naukowców gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wykładów i dyskusji.

Serdecznie zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności do udziału w Interdyscyplinarnym Forum Edukacyjnym „Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia”. Jesteśmy przekonani, że prezentowana tematyka będzie niezwykle przydatna w Państwa codziennej praktyce.


Patronat naukowy:
Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie


Hematologia:
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w WarszawieProgram

23 października 2020 r. – Piątek

12.05-12.05    Otwarcie


12.05-13.40    Sesja I - Choroby zakaźne anno 2020 - część I
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota


12.05 - 12.20  Uwagi do epidemiologii COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

12.20 - 12.35  Skutki pandemii COVID-19 dla funkcjonowania systemu opieki medycznej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

12.35 - 12.50  Postępy farmakoterapii zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

12.50 - 13.05  NAFLD a choroby serca i naczyń – prof. dr hab. n. med. Filip Szymański. Wykład objęty patronatem PRO.MED.PL

13.05 - 13.20  Bezpłatne testowanie i 8 tygodniowa terapia MAVIRET, jako elementy strategii eliminacji HCV do roku 2030
                       –  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska. Wykład sponsorowany przez firmę AbbVie

13.20 - 13.40  Dyskusja

13.40-13.50    Przerwa


13.50-15.25    Sesja II - Choroby zakaźne anno 2020  - część II
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak,  prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

13.50 - 14.05  Optymalizacja leczenia COVID-19 w populacji polskiej w oparciu o wyniki badania SARSTer
                       – prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

14.05 - 14.20  Prace nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska

14.20 - 14.35  Zaburzenia kardiologiczne w przebiegu SARS-CoV2 – prof. dr hab. n. med. Filip Szymański. 
                       Wykład sponsorowany przez firmę Adamed Pharma

14.35 - 14.50  Leczenie zakażeń HCV - na co zwrócić szczególną uwagę w dobie pandemii
                      – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz. 
                       Wykład sponsorowany przez firmę Gilead Sciences

14.50 - 15.05  Przegląd badań laboratoryjnych dostępnych w diagnostyce COVID-19 – dr n. med. Tomasz Anyszek. 
                       Wykład sponsorowany przez firmę Roche Diagnostics

15.05 - 15.25  Dyskusja

15.25-16.20    Lunch


16.20-17.55    Sesja III - Reumatologia
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska


16.20 - 16.35  Nowa era w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów? – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska. 
                        Wykład sponsorowany przez firmę Gilead Sciences

16.35 - 16.50  Co zmieniły leki biologiczne w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych? – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

16.50 - 17.05  Infekcja jako przyczyna autoimmunologicznej choroby reumatycznej – prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska 

17.05 - 17.20  Miejsce chlorochiny, hydroksychlorochiny i tocilizumabu w leczeniu chorych na zapalne choroby reumatyczne
                       – dr n. med. Maria Maślińska 

17.20 - 17.35  Ryzyko infekcji u pacjentów z chorobami reumatycznymi – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska. 
                        Wykład sponsorowany przez firmę Lilly

17.35 - 17.55  Dyskusja

17.55-18.05    Przerwa


18.05-19.40  Sesja IV - Choroby zakaźne w reumatologii
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz


18.05 - 18.20  Borelioza – co nowego w diagnostyce i terapii – prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz

18.20 - 18.35  Czy będzie możliwa eradykacja zakażenia HBV? – prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

18.35 - 18.50  Wirusy hepatotropowe – niby wszystko wiadomo, ale… – prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

18.50 - 19.05  Pacjent z zapalną chorobą reumatyczną i COVID-19 – epizod, czy częste przypadki
                       – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska. Wykład sponsorowany przez firmę Roche Polska

19.05-19.20  3R rozpoznanie– dr n med. Maria Maślińska.  Wykład sponsorowany przez firmę AbbVie.                                

19.20 - 19.40  Dyskusja

 

24 października 2020 r. – Sobota

9.00-10.35   Sesja V - Hematologia
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński  


9.00 - 9.15  Gorączka w chorobach hematologicznych – prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

9.15 - 9.30  Powikłania infekcyjne terapii biologicznych stosowanych w hematologii – prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

9.30 - 9.45  Burza cytokinowa w konsekwencji terapii CAR-T i w COVID-19 – analogia czy odmienność
                    – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

9.45 - 10.00  Zespół hemofagocytowy (HLH) w różnych specjalnościach medycznych – dr n. med. Rafał Machowicz

10.00 - 10.15  Zespół wyrzutu cytokin – interdyscyplinarne wyzwanie w hematologii, reumatologii i chorobach zakaźnych
                     –  perspektywa hematologa  – dr hab. n. med. Tomasz Czerw. Wykład sponsorowany przez firmę Gilead Sciences

10.15 - 10.35  Dyskusja

10.35-10.45    Przerwa


10.45-12.35    Sesja VI - Choroby zakaźne w hematologii
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

10.45 - 11.00  Najczęstsze powikłania infekcyjne po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

11.00 - 11.15  Terapia przeciwwirusowa pozawątrobowych hematologicznych manifestacji HCV
                     – dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

11.15 - 11.30  Zaburzenia układu hemostazy w chorobach zakaźnych – dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek

11.30 - 11.45  Neutropenia – przyczyna czy skutek zakażeń – dr n. med. Katarzyna Budziszewska

11.45 - 12.00  Przydatność badań molekularnych w diagnostyce reaktywacji patogenów latentnych
                     – dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

12.00 - 12.15  HBV dziś i jutro. Od diagnostyki do leczenia – dr n. med. Olga Tronina. Wykład sponsorowany przez firmę Adamed Pharma

12.15 - 12.35  Dyskusja

12.35-12.45    Przerwa


12.45-13.15    Sesja VII - Konsultacja medyczna – zasady i oczekiwania. Panel dyskusyjny

  • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
  • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska 
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

INFARMAKontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Łukasz Nowak

e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl

+48 664 424 105